ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ કે સભ્ય બનવા માટે ની પ્રોસેસ શું છે?

હેલો મિત્રો આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજ ના અમારા નવા બ્લૉગમાં,મિત્રો રાજકારણ માં થોડું પણ રસ ધરાવતા દરેક મિત્રો ને એ જાણવામાં રસ હોય છે કે ગામ નો સભ્ય કે… Read more